سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه محمدیان گزاز – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ابران-پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک
محمد کرابی –

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از دستگاه آنالیزگر فرآیند لاستیکها، اثر دوده بر خواص آمیزه های SBR بررسی شد. ناحیه ویسکوالاستیک خطی با افزایش میزان دوده کوچکتر شد. مدول الاستیک (′G) و حساسیت آن به تغییرات برش در مقادیر بیشتر دوده، افزایش یافت. با افزایش محتوای دوده و سطح ویژه آن الاستیسیته آمیزه ها کاهش یافت.