سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانی – دانشجوی کارشناسارشد مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار بخشمهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قائنی – استادیار بخشمهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق خواص و امکان ساخت پشت بند های سرامیکی که به طور روز افزونی در صنعت جوشکاری مورد استفاده قرار میگیرند بررسی شده است. سرامیکهای پایه کوردیریتی به دلیل مقاومت خوب به شوک حرارتی به همراه مولایت برای بهبود خواص مکانیکی ضعیف کوردیریت و خواص حرارتی قابل قبول به عنوان مواد اولیه انتخاب شدند. دو نوع پودر تجاری که معمولا برای تشکیل فازهای کوردیریت و مولایتدر بدنه های سرامیکی نسوز مورد استفاده قرار می گیرد تهیه و تا دانه بندی مناسبی آسیاب شدند. سپسبا نسبت های مشخصمخلوط، در فشارهای مختلف ۸۰-۲۰Kg/cm2 پرس و در دماهای ۱۴۵۰-۱۳۰۰درجه سانتی گراد سینتر شدند. دانسیته نسبی و ضریب انبساط حرارتی نمونه های تهیه شده و در شرایط فوق اندازه گیری شد.