سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن اسلامی داشبلاغ – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد ولاشجردی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقی
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقی

چکیده:

با توجه به اهمیت طول عمر دیرگدازهای مصرفی در کوره دوار سیمان در افزایش تولید و کاهش هزینه ها دستیابی به مواد دیرگداز با کیفیت مطلوب همواره مورد نظر بوده است . دیرگدازهای منیزیت کرومیتی مدت زمان زیادی است که در صنعت سیمان مورد استفاده قرار می گیرند . این دیرگدازها خواص نسبتاً مطلوبی دارند اما در سالهای اخیر به علت مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کرومیت در آجرهای منیزیت کرومیتی، آجرهای بدون کروم مطرح شدند . اولین نسل این آجرها، آجرهای منیزیت اسپینلی هستند . مهمترین مشکل این آجرها در کوره سیمان کوتینگ پذیر ی نامطلوب آنهاست . فعالیت های مختلفی جهت رفع این مشکل صورت گرفته است . در سالهای اخیر دیرگدازهای حاوی هرسینیت جهت بهبود کوتینگ پذیری، استحکام و شوک پذیری این آجرها مطرح شده است . در تحقیق حاضر اثر افزودن اسپینل هرسینیت ) ) FeAl2O4 بر ریز ساختار و خواص دیرگدازهای منیزیت اسپینلی مورد بررسی قرار گرفته است . در حالت اول با افزودن اکسید آهن به این آجرها تشکیل هرسینیت بصورت درجا بررسی شد و در حالت دوم هرسینیت سنتزی بصورت مستقیم به منیزیت افزوده شد و در نهایت ریزساختار و خواص این آجرها مورد
ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان دهنده افزایش استحکام فشاری سرد و مقاومت دمای بالا با افزودن هرسینیت است . ریز ساختار نمونه های تهیه شده بوسیله SEM بررسی و مقایسه گردیده است .