سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علی شانقی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
صادق میرزا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از پوششهای سازگار با بدن انسان بر روی زمینه تیتانیومیبه عنوان ماده جایگزین بافت سخت بدن امروزه در علم پزشکی و بیومواد بسیار متداول گشته است.روشهای مختلفی برای اعمال این پوششها بر روی زمینه از جنس تیتانیوم وجود دارد.ازجمله این روش ها میتوان به روش پاشش پلاسمایی سل_ژل پوشش دهی به کمک پرتو یونی و پوشش دهی به روش الکتروشیمیایی اشاره نمود.در این تحقیق از روش جدیدی به نام الکترولیز پلاسمایی برای ایجاد پوشش سازگار با بدن برروی زمینه تیتانیوم خالص استفاده شده است در طی این فرایند نمونه های تیتانیومی در داخل محلولی شامل یونهای آلومینیوم قرار گرفته و به کاتد متصل میشوند.با اعمال ولتاژهای نسبتا بالا به صورت پالسی سطح قطعه در معرض فرایند سطحی نفوذ یونها قرار میگیرند.بررسی سطوح قطعات توسط تکنیکهای xrd ,sem.edax ومیکروسختی سنج انجام شد.نتایج حاکی از تشکیل فازهای سازگار با بدن بر روی سطح تیتانیوم هستند.