سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فائزیان – استادیار پارک علم و فناوری (پژوهشکده) خراسان
رحیم بهنام نیک – مربی پارک علم و فناوری (پژوهشکده) خراسان
اکبر امینی – کارشناس ارشد، پارک علم و فناوری خراسان

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده است رفتار مقاومت به خوردگی چند پوشش صنعتی بر روی فولاد زنگنزن مارتنزیتیAISI420 مورد ارزیابی قرار گیرد. مقاومت به خوردگی پوششهای غیر الکتریکی نیکلفسفر(با فسفر متوسط و بالا )، کرم سخت و نیتر یده بر روی این فولاد در محلول آبی۰/۹درصد کلریدسدیم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این بررسی ن شان می دهد که پوشش غیرالکتریکی نیکل -فسف ر (با فسفر بالا ) مقاومت به خوردگی بهتری را در این محلول نسبت به انواع دیگر پوشش دارا می باشد . پوشش غیر الکتریکی نیکل -فسفر (با فسفر متوسط ) از مقاومت به خوردگی پایینتری برخوردار بوده و به صورت برفکی خورده می شود . پوشش کرم سخت علاوه بر مقاوم نبودن در محیطهای هالوژنی و اسیدی، چسبندگی خوبی با فلز پایه نداشته و در اثر تنشهای مکانیکی و یا حرارتی از سطح جدا می شود . هرچندکه پوشش نیتریدی باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش سطح می شود ولی سطح را مستعد به خورده شدن کرده و در نتیجه کمترین مقاومت به خوردگی درمحلول آبی۰/۹درصد کلرید سدیم ازبین پوششهای مورد بررسی را دارا است.