سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
احمد زندی – سازمان صنایع هوافضا – صنایع شهید باقری
شهرام نصیری – سازمان صنایع هوافضا – صنایع شهید باقری

چکیده:

در تحقیق حاضر ساخت یک محلول فسفاته منگنز به منظور فسفاته کردن قطعاتی ازجنس فولاد ساده کربنی موردمطالعه قرا رگرفته است. به این منظور ابتدا محلول پایه فسفاته منگنز ساخته شده، سپس اثر افزودنیهای مختلف روی خواص پوشش نظیر ضخامت، وزن واحد سطح، مورفولوژی، مقاومت به خوردگی و سایش بررسی شده و در نهایت بهترین پوشش از نظر مقاومت به خوردگی یا سایش مشخص شده است.
نتایج حاصله نشان میدهند که به منظور بدست اوردن مقاومت به خوردگی بالا در پوششهای فسفاته منگنز ،حضور نیکل در حمام فسفاته منگنز ضروری است . حضور فلوئور اندازه کریستال پوشش را میکاهد، بنابراین به طور قابل ملاحظه ای مقاومت به خوردگی و سایش آن را بهبود می بخشد. باافزودن یون نقره به این حمامها، اندازه کریستال پوشش شدیدا کاهش یافته و لذا مقاومت به سایش سطح شدیدا افزایش می یابد، ولی از انجا که نقره با فلز پایه تشکیل کوپل گالوانیک می دهد، مقاومت به خوردگی پوشش حاصله نسبت به پوشش بدست آمده از حمام بدون یون نقره پائین تر است.