سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید رمضانی – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت
شاهین خامنه اصل – دکترای شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه تبریز
محمدرضا ساقی بیرق – کارشناس سرامیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق که مشتمل بر دو بخش است، در بخش اول پوشش های برنز بدون استفاده از ذرات آلومینا در حمام آبکاری، ایجاد شد و تاثیر دانسیته جریان برای ضخامت و ظاهر پوشش ها، بررسی گردید. در بخش دوم پوششهای کامپوزیتی برنز و آلومینا با استفاده از مقادیر متفاوت ذرات آلومینا در حمام، ایجاد شد و تاثیر دانسیته جریان و غلظت ذرات آلومینا در حمام بر میکروسختی، ضخامت و ظاهر پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش اول تحقیق چنین حاصل شد که با زیادتر شدن دانسیته جریان، ضخامت پوشش ها افزایش می یابد و ظاهر پوشش ها از رنگ تیره تر به رنگ روشن تر تمایل پیدا می کند. در بخش دوم تحقیق هم چنین حاصل شد که با افزایش غلظت ذرات آلومینا در حمام آبکاری بر سختی پوشش ها افزوده می شود. این، بدین دلیل است که افزایش غلظت آلومینا در حمام، باعث می گردد که مقدار حجمی ذرات آلومینا در پوشش زیادتر شده، و در نتیجه، سختی پوشش بالا رود.