سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود امامی – انستیتومتالورژی و مواددانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق استحکام کششی ماده کامپوزیتی مورد مطالعه قرارگرفته است که دارای زمینه الومینیومی الیاژی Al-Si-Mg و ذرات سخت پراکنده tib2 می باشد نمونه های مورد مطالعه بعدازریخته گری عملیات حرارتی گردیدند درحالیکه عملیات حرارتی انحلال برای تمام نمونه ها مشابه بود برای دستیابی به بالاترین استحکام کششی عملیات پیرسازی متفاوتی برروی نمونه ها اعمال گردید بررسی اماری برروی نتایج حاصله نشان داد که نمونه های مورد ازمایش بعدازعملیات حرارتی دارای پراکندگی بیشتری بوده و نهایتا دارای عدد wiebull کمتری می باشند بامطالعه مقاطع شکست نمونه های مورد مطالعه مشخص گردید که کاهش استحکام درنمونه های عملیات حرارتی شده مرتبط با ترکهای بزرگیست که درحین عملیات حرارتی انحلال برروی فصل مشترک عیوبی چون فیلمهای اکسیدی و زمینه بوجود آمده اند