سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر نظافتی – تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی
فتح الله مصطر زاده – تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی
سعید حصارکی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

سیمانهای کلسیم فسفاتی از جمله سرامیکهای کلسیم فسفاتی با قابلیت شکلدهی هستند که به طور وسیعی برای بازسازی آسیبهای بافت سخت مورد استفاده قرار میگیرند اما متأسفانه استحکام مکانیکی کم این دسته از مواد باعث شده است که کاربرد آنها تنها به مکانهای بدون تنش مانند جمجمه محدود گردد. در این تحقیق خواص مکانیکی و برخی از خواص ساختاری سیمان کلسیم فسفاتی تقویت شده با الیاف شیشهای مورد ارزیابی قرار گرفت. استحکام فشاری، زمان گیرش، ترکیب فازی و ریزساختار سیمان کامپوزیتی از جمله مواردی بودند که با تکنیکهای مناسب مورد بررسی واقع شدند. نتایج نشان داد که زمان گیرش سیمان کلسیم فسفاتی با افزودن تنها ۱۵ درصد وزنی الیاف شیشهای ( به قطر حدود ۱۰۰ میکرومتر) که به روش سلژل تهیه شده بود تغییر معنی داری ندارد و این زمان حدود ۲۰ دقیقه بود. استحکام فشاری سیمان فاقد الیاف ( ۰٫۶۳۵ مگا پاسکال) بود که با افزودن الیاف حدود ۴ برابر۳٫۶۹ مگا پاسکال) افزایش یافت. چقرمگی سیمان نیز از ۰٫۰۹۸ (کیلو ژول بر متر مربع) برای سیمان فاقد الیاف به ۰٫۵۴۵ (کیلو ژول بر متر مربع) برای سیمان حاوی الیاف تغییر یافت. الگوی xrd نمونه هایی کامپوزیتی نگهداری شده در محلول رینگر نشان داد که مواد واکنشگر سیمان تقریباً به هیدروکسیآپاتیت تبدیل شدهاند و از این حیث تفاوت چندانی با نمونههای فاقد الیاف ندارند. به طور کلی به نظر میرسد استفاده از الیاف شیشهای تهیه شده به روش سلژل توانست استحکام مکانیکی و چقرمگی سیمان کلسیم فسفات را به طور قابل توجهی افزایش دهد، بدون آنکه بر روی خواص سیمان تأثیر گذار باشد.