سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر سخایی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه به منظور سازگاری بیشتر ساختمان های بتنی با محیط زیست و بدلیل افزایش عمر ساختمان های بتن مسلح دارای بتن با مقاومت بالا ) ) HSC استفاده از این بتن ها در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران، توسعه قابل توجهی پیدا کرده است . لازمه افزایش عمر بیشتر این بتن ها کاهش میزان خوردگی آرماتورها است . بنابراین به صورت آزمایشگاهی میزان خوردگی میلگردهای بدون پوشش و دارای پوشش روی در سازه های دارای ) ) HSC اندازه گیری شده ا ست . بدین منظور با استفاده از فرمولاسیون موجود و بهینه سازی آن، بتن با مقاومت بالا طراحی گردید . آرماتورها به دو صورت از فلز روی ) ) Zinc پوشش داده شدند . گروه اول پوشش ٤٠ میکرونی از فلز روی بطریقه الکتروپلیتینگ و گروه دوم پودر روی همراه با چسب اپوکسی ) ) Zinc R ich سپس
میلگردها در قالب های استاندارد ) ) ASTM G109-92 مستقر شده و عملیات بتن ریزی صورت گرفته است . در سن مربوط مخزن حاوی آب نمک ٥ درصد در سطح نمونه های بتنی تعبیه و در
فواصل زمانی مختلف میزا ن خوردگی به روش های ماکروسل و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی اندازه گیری گردید . آنالیز نتایج نشان از کاهش شدید خوردگی میلگردهای دارای پوشش روی دارد .