سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقائی – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق خوردگی آلومینیوم در اسید کلریدریک (۱M) و تاثیر ممانعت کنندگی یک ماده سنتزی جدید برای جلوگیری از خوردگی آن به روشهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون و AC امپدانس و همچنین روش کاهش وزن مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای بدست آمده از آزمایشات نشان داد که این ممانعت کننده به صورت کاتدی و آندی عمل نموده و افزایش غلظت ممانعت کننده باعث افزایش حفاظت می شود. غلظت بهینه ممانعت کننده تعیین و آنالیز سطح نمونه ها بعد از پلاریزاسیون با SEM انجام شد و همچنین مشخص گردید که جذب ممانعت کننده بر روی سطح آلومینیوم از ایزو ترم لانگمیر پیروی می کند.