سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بیشه ای – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات علوم و صنایع دفاعی شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله رفتار خوردگی خستگی مقاطع جوشکاری شده ورق با ضخامت پنج میلیمتر از الیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ در آب خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های آزمایشی توسط یک دستگاه خوردگی خستگی از نوع خمشی تکرار یک سردرگیر تحت آزمایش قرار گرفته اند. بررسی نتایج حاصل از منحنی های S-N نشان میدهد که کاهش شدیدی در استحکام خشتگی این آلیاژ بواسطه جوشکاری و قرار گرفتن در آب دریا پدید می آیدو مهمترین عامل در این کاهش استحکام، خصوصیات جوش در مقاطع جوشکاری شده می باشد.