سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد سلیمانی محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه اسدی نژاد – کارشناس پژوهشی، امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه
عبدالحمید جعفری – استادیار، دانشکده متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فولادهای ریختگی مقاوم به حرارت بایستی توانائی کارکرد طولانی مدت در دماهای کاری بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد، را چه در هنگامی که به طور متناوب یا بطور دائم در این دماها قرار
می گیرند، دارا باشند . اما به علت پدیده خوردگی و اکسیداسیون داغ در اتمسف ر خورنده کوره ریورب در دماهائی معادل ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و تغییرات در ساختار میکروسکوپی، از طول عمر مفید و قابلیت سرویس دهی این فولادها، به میزان قابل ملاحظه ای کاسته می شود . به منظور تعیین مکانیزم خوردگی، کوپن هائی از جنس سه نوع فولاد ریختگی مقاوم به حرار ت با ترکیب شیمیائی متفاوت در فضای داخلی کوره ریورب قرار داده شد . جهت بررسی پوسته های سطحی پدید آمده در این کوپن ها، از میکروسکوپ الکترونی و آنالیز EDAX و برای بررسی تغییرات در ساختار میکروسکوپی آنها، از میکروسکوپ نوری و آنالیز EDAX استفاده شد . بررسی ها نشا ن داد که فولادهائی با مقدار کرم بیشتر در برابر فرایند اکسیداسیون مقاوم تر بوده و نیز نقش حفاظت کنندگی سیلیسیم در این شرایط بطور بارز و قطعی تر مشخص گردید