سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد هراتیان نژادی – مرکز تحقیقات طراحی و حفاظت ازخوردگی صنایع ایران شرکت دانش پژوه

چکیده:

دراین مقاله به دو مورد از مشاهدات شخصی خود ازخسارت عظیم ناشی ازخوردگی پرداخته می شود و روشهای اعمال شده برای مقابله با این دو مورد انتقاد تحقیق و بررسی قرارمیگیرد اکثر مخازن ذخیره نفت خام روزمینی دارای ابعاد بزرگی بوده و درساخت و نگهداری آنها هزینه زیادی اعمال میگردد آب شور همراه نفت خام که الکترولیت بسیار خورنده محسوب میش ود عامل اصلی تخریب این مخازن به شمار می آید و باعث نشت و هدررفتن نفت وآلودگی های تابع شده و هزینه های سنگین توقف کار و ساخت مجدد این مخازن اجتناب ناپذیر می شود دراین تحقیق مخازن ذخیره نفت خام دریکی از مناطق جنوب کشور خارک مورد بررسی قرارگرفته که خوردگی و نشت نفت از آنها باعث خارج شدن انها از سرویس گردیده است و مخازن جدیدی دردست ساخت می باشد