سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی یزدی زاده – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
محمد حسین فرومند – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

چکیده:

در این تحقیق بازدارندگی از خوردگی فولاد نرم در آب سیستم خنک کاری کمکی نیروگاهها در حضور هیدرازین و -۲ فنیل آمینو –تیازولیدین و با استفاده از تکنیکهای کاهش وزن، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، اسپکتروسکوپی امپدانس(E.I.S) و تصویربرداری روبش از سطح(SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تکنیکهای کاهش وزن و امپدانس (E.I.S) نشان می دهند که خوردگی آلیاژ در حضور ۲- فنیل آمینو – تیازولیدین به مراتب کمتر از هیدرازین است و درصد بازدارندگی و همچنین میزان پوشش سطحی با افزایش غلظت بازدارنده های مذکور افزایش می یابد . مطالعات پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان می دهد که ترکیب ۲- فنیل آمینو – تیازولیدین یک بازدارنده مختلط در محیط آبی می باشد و جذب آن بر روی فلز از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می کند. در نهایت تصاویر میکروسکوپی (SEM) گرفته شده از سطح فلز نشا ن دهنده تشکیل یک فیلم کاملاً یکنواخت بر روی فلز در حضور ۲- فنیل آمینو –تیازولیدین می باشد اما در حضور هیدرازین با غلظت معین (ppm) خوردگی۳۱ یکنواخت بر روی سطح فلز همچنان مشاهده می گردد.