سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
هادی بیرامی – کارشناس ارشد خوردگی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بمنظور افزایش قابلیت رنگ کاری، چسبندگی و مقاومت به خوردگی فولادهای گالوانیزه رنگ شده. چهارنوع فولاد گالوانیزه با روش تولید و ترکیب شیمیایی متفاوت تحت رنگ کاری قرار گرفته و با نمونه شاهد فولادی رنگ شده در خط رنگ شرکت ایران خودرو مقایسه شده اند. پس از فسفاته کاری و اعمال استر الکتروفورز بصورت ازمایشگاهی بر روی نمونه های گالوانیزه ، چسبندگی و انعطاف پذیری رنگ با استفاده از آزمایشات خراشهای متقاطع (Cross Cut) و جامی شدن (Cupping) اندازه گرفته شده، همچنین به منظور ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه ها از دو آزمون تست خوردگی سیکلی و پاشش نمک استفاده شده است. نتایج نشان می دهند میزان چسبندگی و انعطاف پذیری رنگ بر روی نمونه های گالوانیزه شده با استفاده از جریان الکتریکی بیش از نمونه های گالوانیزه شده بطریق غوطه وری گرم می باشد. همچنین مشخص شده است که انجام آزمون پاشش نمک بر روی نمونه های گالوانیزه رنگ شده سبب حصول نتایج غیر واقعی می گردد که برای جلوگیری از این رخداد بایستی از آزمونهای تست خوردگی سیکلی بجای پاشش نمک استفاده شود.