سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار،گروه متالوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
احسان الدین محلاتی – دانشجوی دکتری،گروه متالوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تمایل به خوردگی حفره ای ارماتورهای فولادی درون بتن ناشی از یون کلراید توسط روش پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک سیکلی بررسی گردید برای این منظور از محلول اشباع هیدرواکسید کلسیم بعنوان محلول مشابه بتن حاوی مقادیر مختلف یون کلراید با نسبتهای CL-/-OH برابر ۰/۶ ، ۱ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۵۰ استفاده شد. بررسی های بعمل امده نشان داد که حضور یون کلراید زیر غلظت بحرانی تاثیری بر منحنی پلاریزاسیون نداشته و لذا رفتار خوردگی فولاد تغییر نمی کند در حالیکه در غلظت بحرانی یون کلراید حفرات تشکیل شده قادر به ترمیم خود نبوده و علیرغم حضور لایه پسیو در سطح فلز خوردگی حفره ای بیشترین مقدار خواهد بود. افزایش یون کلراید بیشتر از مقدار بحرانی نیز باعث تخریب کامل لایه پسیو گردیده و عملا خوردگی یکنواخت فلز جایگزین خوردگی حفره ای می گردد.