سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان الدین محلاتی – دکترا گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محسن صارمی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش بکمک روش طیف نگاری امپدانس، تخریب لایه پسیو در سطح فولاد در محلول مشابه بتن توسط یون کلراید مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور حساسیت برخی پارامترهای امپدانس از قبیل مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازن فصل مشترک نسبت به افزایش غلظت یون کلراید در محلول مشابه بتن بررسی گردید . نتایج حاصله نشان داد که مقاومت الکتریکی در فصل مشترک فلز – الکترولیت ) ) Rf+Rct بواسطه تخریب لایه پسیو در نسبت[Cl – ]/[OH – ]= ۶ / ۰بطور ناگهانی کاهش خواهد یافت . همچنین ظرفیت خازن فصل مشترک ( Ci ) با تغییر فرم خوردگی از حالت موضعی به حالت یکنواخت بطور قابل توجهی افزایش می یابد