سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبداله افشار – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

آلیاژهای مورد استفاده در دندان پزشکی دارای دامنه وسیعی می باشند. با توجه به ترکیب شیمیایی بزاق دهان که حاوی یون -Cl ، مواد معدنی و مواد آلی می باشد، بررسی رفتار خوردگی این آلیاژها از اهمیت خاصی برخوردار است. مقاومت کدر شدن و خوردگی آنها نتیجه موازنه و بالانس ترکیب در ارتباط با عناصر آلیاژ روئین کننده کرم، مولیبدن، منگنز و سیلیسیم می باشد. در این مقاله رفتار خوردگی چندین نوع آلیاژ پایه نیکل در محیط فیزیولوژیک بزاق مصنوعی دهان با استفاده از روش پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهند که افزایش درصد کرم، مقاومت به خوردگی را افزایش داده و هم چنین هوازدایی محلول سبب فعال تر شدن آلیاژها و افزایش خوردگی آنها شده است.