سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید جعفریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدقاسم مهجانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جابر نشاطی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خوردگی فولاد ضد زنگ در اسید فسفریک ۵۴% که حاوی NaF , NaClبا غلظت ۳۰۰۰ppm و H2SO4 با غلظت۱۰۰۰۰ppm مورد مطالعه قرار گرفت. سپس اکسید آلومینیوم در محدوده بین ۰ و ۱ درصد وزنی به محیط اضافه نموده و منحنیهای پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش اکسید آلومینیوم تاغلظت ۰/۳% وزنی باعث کاهش خوردگی شده و بعد از این مقدار میزان خوردگی افزایش می یابد. نتایج حاصل از پلاریزاسیون توسط بیناب نمایی ایمپدانس نیز با بررسی RP مورد تایید قرار گرفته اند.
ضمنا در محیط چرخان معلوم گردید که خوردگی یون کلر نقش اصلی را بعهده دارد و سرعت چرخش الکترود تاثیر چندانی بر روی شدت خوردگی ندارد.