سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جلائی – دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشگاه تربیت مدرس
علی میرزائی – شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

استفاده از پوشش های بتونی، یکی از مهم ترین روش های جلوگیری از خوردگی سـطح داخلـی لولـه هـای آب است . در این مقاله، ابتدا ویژگی ها و ترکیب این پوشش ها شرح داده می شود و سپس نرخ خوردگی اتـواع مختلـف ایـن پوشش ها مور د بررسی قرار می گیرد . بر اساس نتایج یک پژوهش پر دامنه، نرخ خوردگی اکثر پوشش های بتونی نزدیـک به هم و حدود یک هزارم اینچ در سال است . کم ترین نرخ خوردگی مربوط به بتون های حاوی افزودنـی لاتکـس اسـت . خوردگی در محل جوش لوله های دارای پوشش داخلی بتونی، یک مشکل صنعت اسـت . راه هـای مقابلـه بـا ایـن ی مهـم مشکل نیز در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد .