سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد سیاهپوش – دانشگاه تبریز، پژوهشکدة فیزیک کاربردی
محمد امیرحمزه تفرشی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای

چکیده:

با استفاده از داده های سیستم پلاسمای کانونی دنا، نتایج تجربی دقیقی از رابطة زمان تنگش و بیشینة جریان تخلیه، با فشار گاز ارائه شده است که میزان تاثیر افزایش فشار را نشان می دهند . نتایج تجربی به دست آمده با نتایج نظری حاصل از شبیه سازی با مدل ML نیز مقایسه شده اند و علل عدم تطبیق قادر به توصیف کلی اثر فشار بر زمان و بیشینة جریان تنگش بوده است، ولی ML کامل نتایج تجربی و نظری مورد بحث قرار گرفته است . در کل مدل برای بررسی های دقیق تر، نیاز به داشتن آگاهی در مورد مقادیر واقعی تر ضریب کیفی جریان، ضریب کیفی جرم پلاسما، و حتی زمان شکل گرفتن و یا ساخته شدن لایة جریان می باشد