سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
سولماز بخشی سرابی – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون جهان به انرژی و همچنین محدودبودن منابع انرژی فسیلی ، ضرورت استفاده از انـرژی های تجـدیدپذیر را بـیش از پی ـش نم ـایان می کـند . انـرژی خـورشیدی از مهمترین صور انرژی های تجدیدپذیر است . کشور ایران با تابش بیش از ۴/۵ kWh/m 2 .day زمیـنه ای مستعد در جذب و تبدیل این انـرژی لایتن ـاهی به الک ـتریسیته دارد . از جم ـله اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد و سا خت نیروگاه های خورشیدی در کشور می توان به احداث نیروگاه ۳۰ کیلووات فتوولت ائیک از نوع متصل به شبکه در منطقه طالقان نام برد . این نیروگاه در منطقه ای کوهستانی با طول ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه، عرض ۳۶ درجه و ۸ دقیقه و ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا احدا ث گردیده و در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسیده است . در این مقاله به بررسی اطلاعات و داده های خروجی این نیروگاه می پردازیم . هدف از این بررسی دستیابی به اطلاعات واقعی مربوط به سیستم های فتوولت ائیک از نوع متصل به شبکه، راندمان سیستم، شرایط محیطی از قبیل تابش، درجه حرارت و درجه حرارت سطح ماژول است . ًضمنا به طور اجمال به بررسی اجزا ی موجود در یک نیروگاه متصل به شبکه می پردازیم و همچنین عملکرد برخی از اجزا به نمایش در خواهد آمد