سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عالی انوری –
سعید اسکندری –
محسن کرمی –

چکیده:

روش های آماری چند متغیره با در نظر گرفتن فرضهای اولیه مورد نیاز و بکارگیری دقت لازم در ارائه یک تحلیلی دقیقتر می توانند راهگشا باشند. استفاده از این روشها امکان بررسی همزمان تغییرات چند متغیر را فراهم می سازد. یکی از این روشها تحلیلی مولفه های اصلی است که با داشتن سادگی جبری و تفسیر قابل فهم وسیعترین روش استفاده شده در آنالیز داده های چند متغیره می باشد. در این پروژه ۱۵۸ نمونه از رسوبات آبراه ای برگه شورجستان برداشته شد و انالیز شیمیایی بر روی ۴۳ عنصر صورت گرفت. سپس اطلاعات بدست امده پس از پردازش آماری مقدماتی به کمک روش آنالیز مولفه های اصلی مورد تحلیلی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بالای این روشها ، در تحلیل ناهمگنی های منطقه و تعیین عناصر پاراژنز می باشد.