سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره سادات ریاضی راد – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیأت علم
غلام جوان دولویی – عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

ا یران کشوری لرزه خیز است که بر روی کمربند لرزه خیز جهان موسوم به آلپا قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد . اصفهان از جمله شهرهای ایران میباشد که رخداد زمینلرزه در آن کم است و اینکه در این شهر زلزله ای رخ میدهد جای بحث و بررسی دارد . به این منظور برای بررسی لرزه خیزی این استان با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری اصفهان، کلیه زلزلههایی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ در چهار ایستگاه شبکه اصفهان ثبت شده بود مورد بررسی قرار گرفت . سپس با استفاده از یک برنامه رایانهای، زمان رسید ۱۳۷۰ فاز حجمی بهدست آمد . سپس منحنی های زمان عبور برای چهار فاز حجمی در هر ایستگاه رسم گردید و سرعت امواج حجمی در این منطقه به دست آمد که برای امواج شکست مرزی موهو، رابطه پواسون ۱/۷ به دست آمد . با استفاده از شواهد زمین شناسی منطقه و داده های به دست آمده، تعداد فازهای Pg ,Sg ثبت شده در شبکه اصفهان در طی این سه سال کمتر از ۱۰۰ داده میباشد که این خود نشان دهنده کم لرز بودن، این منطقه می باشد .