سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود حسین نیا – دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورز
علیرضا راحمی – دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورز
جعفر شهامتی فرد – دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورز

چکیده:

سرمازدگی پدیده ای است که درجه حرارتهای پایین سبب ایجاد خسارت و یا از بین رفتن اندامهای گیاهی می شود. این عارضه در درختان میوه در فصل زمستان و یا اوایل بهار حادث می شود و هر ساله خسارتهای زیادی بر جای می گذارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۸۲-۸۱ سطح کل باغهای کشور ۲۳۶۹۶۳۲ هکتار بوده است. و از این سطح حدود ۱۳۷۵۶۴۹۵ تن محصول تولید شده است. د رسال ۱۳۸۴ سطح حسارت دیده ناشی از سرمازدگی دیررس بهاره در درختان میوه حدود ۵۶۹۳۲۰ هکتار یعنی حدود ۲۵ درصد از باغات کشور بوده است و در نتیجه به خسارت ۱۰۷۷۱۷۰ تن میوه انجامیده که ارزش ریالی آن حدود ۸۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است . در این مقاله با بررسی منابع موجود سعی شده است تا اعداد و ارقام مربوط به درجه حرارتهای بحرانی از لحاظ سرمازدگی برای گونه های مختلف درختان میوه مناطق معتدله که درمقابل سرمای دیررس بهاره حساس هستند، به نحوی ارائه گردند که قابل توصیه بوده و برای کشاورزا مفید فایده و قابل بهره برداری باشد.
لازم به توضیح است که اعداد ذکر شده در جدول بصورت تقریبی می باشند. بدیهی است که درجه حرارتهای بحرانی برای سرمازدگی تحت تاثیر عواملی نظیر میزان رطوبت نسبی هوا، میزان قند و عناصر غذایی ذخیره شده در گیاه، نوع رقم، طول مدت سرما و غیر و تا حدودی متفاوت خواهد بود. توضیح اینکه صدمه ۱۰% به معنی صدمه دیدن ۱۰% از اندامهای زایشی (جوانه های گل) و صدمه ۹۰% به معنی صدمه دیدن ۹۰% از آنها می باشد.