سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار دانشکده بهداشت ساری
محمود رضا مردانشاه – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

فاضلاب بیمارستانها یکی از فاضلابهای بسیار آلوده و خطرناک می باشد که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردد . لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت و کارایی طرح بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب یکی از بیمارستان های ساری و ارزیابی درجه توفیق طرح می باشد. در این تحقیق در یک دوره بیش از ۴ ماهه ، با نمونه گیریهای مکرر از بخشهای مختلف سیستم ، کلیه آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی بر اساس کتاب روشهای استاندارد سال ۱۹۹۸ انجام گردید . ابتدا کمیت آب مصرفی و فاضلاب تولید بیمارستان تعیین شد سپس بمنظور تعیین کیفیت فاضلاب و تعیین راندمان تصفیه خانه عمل نمونه برداری فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه به صورت لحظه ای و ترکیبی صورت گرفت . نمونه ها از نظر BOD , COD , SVI , MISS , TS , TDS و …. به روش استاندارد آنالیز شدند ، با توجه به اینکه سیستم در فاز راه اندازی بوده ، میزان MLSS حوضچه هوادهی در آغاز فاز ۴۶۲MG/L بوده که در آخرین نمونه برداری به ۲۶۲۱mg/l رسیده است ، نسبت MLVSS/MLSS در حدود ( ۰/۸ – ۰/۶ ) بوده است ، TSS خروجی سیستم در حدود (۲۴-۸)mg/l بوده است ، میزان SVI سیستم در حدود ۹۰-۷۰ بوده و میزان DO حوضچه هوادهی در آخرین نمونه برداری ۱/۹mg/l بوده است . با توجه به اینکه از بدو فاز راه اندازی ، آزمایشات حاکی از آهنگ مطلوب کار سیستم تصفیه خانه می باشد ، لذا به جهت حفظ کارایی این سیستم و تامین سلامت محیط زیست ، مسئولین محترم بیمارستان باید توجه ویژه در این زمینه مبذول دارند.