سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حانیه مهدیانی – انستیتو پاستور ایران ، بخش بیوتکنولوژی
عاطفه ولایی –
مریم فرمهینی فراهانی –
زهره میرزایی –

چکیده:

از آنجاییکه تالاسمی از شایعترین اختلالات ژنتیکی محسوب می شود، لذا کنترل این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه ما به منظور بررسی در صد فراوانی موتاسیونهای مختلف تالاسمی بتا در افراد مراجعه کننده به واحد PND پاستور صورت گرفت. نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که بیشترین درصد فراوانی مربوط به موتاسیون IVSП – I و کمترین درصد فراوانی مربوط به موتاسیونهای ۸۸- ، ۳۰-، ۲۸- و CD30 می باشد و تعدادی از موتاسیونها در مراجعه کنندگان یافت نمیشود.نتیجه این مقاله میتواند در بررسی های بعدی گروه و نیز سایر محققین کمک شایانی داشته باشد .