سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فروغی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدارئوف اهنگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
غلامعباس لفطعلی آینه – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
محمد رادمهر – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

یکی از عوامل مهم در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح افزایش پتانسیل ژ«تیکی تولید در ارقام اصلاح شده می باشد به همین منظور جهت تعیین نقش صفات در افزایش عملکرد و دستاورد های ژنتیکی که طی چند دهه گذشته توسط اصلاح نباتات حاصل شده است این طرح تحقیقات شامل ۲۰ رقم (ارقام قدیمی و ارقام جدید که در حال کشت و کار می باشند در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۷۸-۷۷ در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز به اجرا درآمد.