سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبداله کیهانیان – کارشناس ارشد سازه، موسسه عمران ساحل
علیرضا محمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، موسسه عمران ساحل
مسعود دهقانی مقدم – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه عمران ساحل

چکیده:

استفاده از شمعها در سازه های دریاییبا توجه به صعوبت ساخت فونداسیون در اعماق دریا و نقش تعیین کننده آن در باربری جانبی، از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می­باشد.
با توجه به اینکه آنالیزهای استاتیکی وابسته به اطلاعات غیر قابل اطمینان ژئوتکنیک میباشد و همچنین فرمولهای متعدد دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها نیز به پارامترهای مختلفی نظیر نوع شمع کوب، منطقه ژئوتکنیکی وضرایب متعدد وابسته می باشند، بارگذاری استاتیکی بعنوان یک روش مطمئن در اکثر پروژه های عمرانی و دریایی بکار گرفته می­شود.
با توجه به وجود مشکلات خاص اجرائی و هزینه بالای انجامآزمایشات استاتیکی ومسئله محدودیت در تعداد آزمایش و طولانی بودن پروسه ساخت، نصب تیر بارگذاری و انجام آزمایش،استفاده از روشهای جایگزین نظیر آزمایش دینامیکی( PDA) در پروژه های عمرانی از جهت فنی و اقتصادی ضروری می باشد. آزمایش دینامیکی بعنوان روشی اقتصادی، سریع و بدون محدودیت در تعداد آزمایش بعنوان راه­کاری جایگزین مطرحمی باشد. با توجه به سابقه و پشتوانه فنی نسبتاً محدود،برای عمومکارشناسان،مشاوران و پیمانکاران فعال در بخش دریایی انجام آزمایش بارگذاری دینامیکی نیاز مند دقت ویژه می باشد.