سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

معادلات دیفرانسیل حاکم بر پدیده توزیع کمیتها را میتوان به دو بخش ان تقال و انتشار تقسیم کرد . جملات انتشار عموما مشکل خاصی در مدلسازی ایجاد نمی کنند . لیکن جملات انتقال معمولا در تخمین ضربه دقت محاسبات را کاهش می دهند . درمقاله حاضر روشهای ختلفی برای افزایش دقت در حل اینگونه معادلات بررسی شده و روشی پیشنهادی نیز با آنها مقای سه گردیده است. نتایج حاصله نشان دهنده دقت خوب روش اخیرنسبت به روشهای قبلی می باشد.