سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشکده تهران
سرمد قادر – دانشجوی دکترا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله در نظر است که دقت روش افرفشرده در مقایسه با روش های فشرده و همچنین روش های رایج مرکزی مرتبه دوم و چهارم سنجیده شود. دقت این روش ها در یک مساله خطی مورد بررسی قرار می گیرد، مساله خطی انتخاب شده در اینجا، مساله تنظیم زمینگرد می باشد. از آنجا که در هواشناسی عددی برای گسسته سازی مکانی از شبکه های متفاوتی استفاده می شود به همین دلیل در این مقاله دو شبکه رایج و پر کار A و C برای بررسی انتخاب شده اند. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این تحلیل مشخص می شود که کاربرد روش ابرفشرده برای گسسته سازی مکانی در محاسبات هواشناسی عددی منجر به جواب هایی با دقت بسیار بالا خواهد شد.