سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سورا رسولی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ت

چکیده:

آزمایشهای مختلف انجام شده در گذشته نشان دهنده عدم انطباق بین عکس العملهای روسازی بدست آمده در محل و عکس العملهای محاسبه شده می باشد. این امر همواره برای طراحان روسازی که به دنبال بهینه کردن روشهای طراحی اند مورد توجه بوده است. اکثر روشهای طراحی کنونی شامل قسمت تجربی هم می باشد و ضرائب ایمنی موجود در معادلات خطاهای احتمالی را پوشش می دهد. بنابراین در این حالت می توان از خطاهای احتمالی چشم پوشی کرد. با توجه به این مطالب حرکت به سوی روشهای کاملا مکانیستیک در طراحی روسای (روشهایی که شامل قسمت تجربی نباشد) نیازمند وجود مدلهای عکس العملی مناسب و معتبر می باشد. Kenlayer یکی از نرم افزارهای کاربردی و مناسب جهت آنالیز روسازیهایی است که بر روی خاکهای ایزوتروپ ساخته می شوند. در این مقاله ابتدا با استفاده از آنالیز حساسیت برای یک سیستم سه لایه اثر تغییرپارامترهای مختلف مانند ضخامت لایه آسفالتی، ضخامت اساس، مدول اساس و مدول سابگرید و … بر کرنش فشاری روی سابگرید و کرنش کششی زیر لایه آسفالتی مشخص می شود، سپس با داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری قرار داده شده در محل ومقایسه نتایج بدست آمده از این ابزار اندازه گیری و نتایج حاصل از برنامه Kenlayer مشاهده گردید که برای این روسازی خاص، نتایج بدست آمده از برنامه Kenlayer نتایج بسیار نزدیک به نتایج حاصل از ابزار اندازه گیری می باشد.