سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد افخمی اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده عمران گروه مهندسی مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
روش BOTرا می توان به عنوان یکی از روشهای جدید ومثمر ثمر مشارکت بخش خصوصی و دولتی در احداث وتوسعه پروژه های زیربنایی دانست. اخیرا در جهت آزاد سازی اقتصادی، جلب سرمایههای خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و دانش فنی و بهرهمندی از مدیریت کارآمد، قراردادهای بی.او.تی مورد توجه دولت ایران نیز قرارگرفته است. اما اجرای این گونه قراردادها به سادگی نمی باشد. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از تجارب پروژه های شکست خورده در جهان و بررسی دلایل شکست آنها، آیتمها و شاخص های بدست آوریم که با رعایت این شاخصه ها به موفقیت این گونه پروژه ها امیدوار و از عواملی که امکان شکست پروژه وجود دارد اجتناب کنیم