سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کریم نائل –
محمدحسن خدمتگزار –
نازنین قاسمی –

چکیده:

سیر صعودی ورود زنان در آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) که در سال های گذشته به عنوان یک فرصت تلقی می شد حال نگرانی ویژه ای را در بین مسوولین امر ایجاد نموده است ( ۱) دلایلی همچون بالا رفتن سن ازدواج، سطح توقع ، افزایش آمار طلاق در قشر تحصیل کرده ، افزایش ناهنجارها در سطح جامعه و امثالهم این مساله را به عنوان یک تهدید جدی در جامعه مورد توجه قرار داده است.(۲) دراین پژوهش بااستفاده از تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو (۳) به ریشه یابی مساله مذکور پرداخته ایم چرا که فرضیه اصلی این است که با توجه به مسائل موجود در اقتصاد ، فرهنگ و سیاست در کشورمان ،نیازهای آقایان در سطح پایین هرم متوقف گردیده و برعکس در دختران و زنان به سمت نیازهای سطح بالاتر در حرکت می باشند ،جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دخترمقطع پیش دانشگاهی و سال آخر دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان آبادان می باشند ، روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه( که روایی و پایایی آن توسط متخصصین امر تائید شده) و از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .و همچنین با استفاده از تکنیک های آمار ی به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.یافته ها نشان داد که عواملی چون داشتن آینده درخشان و ازبین رفتن ترس و نگرانی در آینده از طریق تامین اشتغال و درآمد به همراه انگیزه اثبات توانایی ها و شایستگی ها مهم ترین عوامل و دلایل ورود دختران به دانشگاه است که با انطباق یافته ها بر سلسله مراتب مازلو انگیزه های ورود دختران به دانشگاه بنا به نیازهای فیزیولوژی و امنیت (طبقات اول و دوم هرم مازلو) یا خودشکوفایی و احترام (طبقات ۵ و ۴ هرم مازلو)می باشد.