سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن بهزادی – رئیس اداره مهندسی فرآیند شرکت کیمیای مجتمع پتروشیمی بندرامام

چکیده:

یکی از واحد های مهم شرکت کیمیا ی مجتمع پتروشیمی بندرامام واحد کلرآلکالی می باشد این واحد شامل ۱۰ بخش بوده و یکی از بخشهای قابل توجه مدیریت صنایع پتروشیمی و حتی وزارت نفت بخش ۶۰۰ یا بخش تولید اسید کلریدریک ۳۳ % است ، براساس طراحی تولید روزانه این واحد ۱۹۰ تن اسید % بروش سنتز کلر و هیدرو ژن بوده و تحت لیسانس شرکت SGLآلمان بوده است کهدر همان اوایل راه اندازی پتروشیمی بندرامام بعد از بازسازی یعنی سالهای حدود ۱۳۷۵ راکتورهای سنتز دچار حادثه انفجار شده و از سرویس خارج شدند و پس از آن زمان تولید اسید بروش جذب اسید گازی تولید شده از کراکینگ اتی لن دی کلراید انجام شده است .