سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صادقی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی بهادری – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدانیان – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بدیهی است که ترانسفورماتورهای توزیع ازبا اهمیت ترین تجهیزات درشبکه های توزیع محسوب شده و به علت اهمیت آن درتامین قابلیت اطمینان سیستم و بهای بالای آن و حجم سرمایه گذاری وسیع ناشی ازکاربرد آنها ازجایگاه ویژه ای برخوردارند.این مهم مارا برآن داشته تا عیوب ترانسفورماتورهای توزیع درشبکه های توزیع برق تهران را درچهارچوب مشاهدات کارگاهی وبررسی های آماری مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم .