سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا قاسمی فسائی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کمبود عناصر کم مصرفی نظیر اهن و منگنز در خاک های آهکی مطرح می باشد. اماکاربرد کود حاوی این عناصر ممکن است کارایی لازم را جهت رفع کمبود نداشته باشد. نتایج برخی گزارش ها نشان می دهد که کاربرد این عناصر به دلیل بر هم کنش منفی بین این دو عنصر تاثیر سوء بر عملکرد گیاه داشته است (۱، ۲و۳). دلایل مختلفی نظیر اثر رقت، کاهش نسبت ریشه به اندام هوایی، ایجاد سمیت اهن، کاهش در میزان جذب منگنز توسط ریشه و یا کاهش در انتقال منگنز از ریشه به اندام هوایی گیاه به عنوان دلایل تاثیر سوء کاربرد اهن بر غلظت منگنز در گیاه گزارش شده است (۱و۴). با توجه به اینکه معضل کمبود عناصر کم مصرف نظیر منگنز و بخصوص اهن در خاک های آهکی مطرح می باشد، اطلاع از روابط بین اهن و منگنز در اعمال مدیریت صحیح کوددهی این عناصر مفید می باشد. همچنین اطلاع از دلیل اصلی بر هم کنش بین این دو عنصر می تواند ما را در یافتن راه حل مناسبی جهت حل این مشکل کمک کند.