سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سیدوحید صادق زاده – کارشناسی ارشد طراحی شهری
عماد ابراهیمی ثانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:
در کنار بسیاری از علوم و دانش های مطرح کاهش دهنده آسیب در زمان بحران، دانش شهرسازی را می توان از جمله علوم ودانش های موثری دانست که جامعه گسترده تری را تحت پوشش خود قرار می دهد . در واقع دانش شهرسازی به علت نقشکلیدی در فرآیند توسعه کالبدی شهر و شکل دهی به ابعاد کمی و کیفی توسعه می تواند در مقیاس کلان عامل موثری بهمنظور تجهیز و توانمندسازی سکونتگاه های شهری در برابر شرایط ناشی از بحران های ناگزیر طبیعی یا بحران های ناشی ازعوامل انسانی به حساب می آید .منطقه هفت یکی از مناطق استراتژی شهر مشهد ، به لحاظ قرار گیری بعضی از کاربری های مهم از جمله فرودگاه بین المللیشهید هاشمی نژادو ورودی شوسه شهر می باشد . هدف این مقاله بررسی عوامل کالبدی وعملکردی فضاهای شهری وتاثیرگذاریآن ها در مدیریت بحران می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین ۵ ناحیه منطقه هفت ،ناحیه ۵ به علت بافت فرسودهو ویژگی حاشیه ای در اولویت نخست مواقع بحران می باشد . همچنین با توجه به وجود دو پارک جنگلی بزرگ در منطقهواسکان زائر در ورودی شهر سوله مدیریت بحران و پد هلیکوپترو همچنین انجام تونل انرژی درتاسیسات و رعایت حریم هایتاسیسات حیاتی میان فرودگاه و مخازن نفت و میان مخزن نفت و حریم مسیل می باشد مقاله در انتها بابیانیه راهبردیپیشنهادی پایان یافته است.