سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر جلالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
فاطمه جلالی – دانشجوی رشته زمین شناسی

چکیده:

زمانی که شرایط عمومی مناطق تشکیل شده از سازندهای کربناته از نظر پوشش گیاهی ، وضعیت و میزان بارندگی و ارتفاع که شاخصی از دمای نزدیک به سطح زمین می باشد یکسان می باشند میت وان اختلاف دمای اینگونه سازندها را به ویژگیهای هیدروژئولوژیکی آنها نسبت داد. به منظور اثبات این فرضیه سازندهای کربناته منطقه اووغلی خوی از نظر وضعیت دمای نسبی با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی سنجنده ETM+ ماهواره لندست، مورد بررسی قرار گرفت.