سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا روشندل – کارشناس ارشد مکانیک سیالات شرکت مهندسی بیدک
حسن بصیرت تبریزی – دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک
فریبرز تاجدینی – لیسانس فیزیک مدیر واحد فنی ساخت شرکت لاستیک سازی البرز

چکیده:

دراین مقاله انالیز تحلیلی میزان تماس لغزشی و ایستایی تایر رادیال و بایاس با جاده بهدست امده و سپس توسط روش المان محدود به بررسی دما در تاج تایردر دو منطقه فوق در سرعت بالا و پایین پرداخته می شود مسیر تماس به دو قسمت تقسیم می گردد یک منطقه جلو میدان ایستایی که تاج تایر به سطح جاده چسبیده است و یک منطقه عقب میدان لغزیدن که لغزش بین تایر و جاده اتفاق می افتد بررسی تجربی شار حرارتی ورودی به تایر در منطقه تماس در ازمایشگاه فیزیک شرکت لاستیک سازی البرز توسط دستگاه تست ویل تغییرات فشار در تایر رادیال با طرحهای متفاوت نسبت به افزایش سرعت در بارگذاری ثابت بدست می اید و میزان حرارت ورودی با افزایش فشار با توجه به رابطه ارای شده به تاج تایر محاسبه می گردد جهت شبیه سازی و انالیز عددی از روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار تجارتی انسیی با ویرایش ۱۰ استفاده می شود.