سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملک محمد رنجبر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – کارشناس ارشد سازه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
رضا طاهری فر –

چکیده:

خاکستر پوسته برنج یکی از انواع پوزولانها می باشد که خواص و کیفیت بتن ساخته شده از آن مورد توجه بوده است خاکستر بجا مانده از سوزاندن پوسته برنج با نرمی بالا فعالیت پوزولانی قابل ملاحظه و ایجاد واکنشهای شیمیایی با هیدروکسید کلسیم سبب کاهش تخلخل و نفوذ پذیری وافزایش دوام و مقاومت در بتن می گردد در این مقاله دوام بتن در دو شرایط محیطی یکی در آب معمولی و دیگری در آب حاوی ۵ درصد نمک طعام با سیکلهای تروخشک شدن برای مدت نه ماه برای پنج نوع مخلوط بتن ( بتن معمولی، بتن حاوی ۱۰ درصد دوده سیلیس و بتن با ۱۵ تا ۲۵ درصد وزنی سیمان از خا کستر پوسته برنج ) مورد ارزیابی قرار گرفته است در این راستا نسبت به ساخت نمونه های مختلف بتن برای آزمایشهای مقاومت فشاری ، انبساط طولی، تعیین میزان عمق نفوذ یون کلردر عمق نمونه و آزمایش پتانسیل خوردگی در سنین مختلف تا ۲۷۰ روز اقدام گردیده است . با توجه به نتایج آزمایشها جایگزینی نسبی خاکستر پوسته برنج باعث بهبود کیفیت و دوام بتن در محیط نمکی نسبت به محیط معمولی می گردد بطوریکه افزایش میزان خاکستر پوسته برنج تا حدی باعث افزایش مقاو مت فشاری شده و میزان پتانسیل خوردگی، نفوذ یون کلر، انبساط طولی در محیط نمکی را در نمونه کا هش می دهد