سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین محمودی، – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی
حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
حسین کربلائی فرجی – کارشناس ارسد سازه دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

کاربرد پوزولان های مختلف می تواند تأثیر عمده ای بر خواص بتن بخصوص بر دوام بتن در محیط های دریایی خورنده شدید داشته باشد . در این تحقیق دوام نمونه های بتنی مسلح و غیر مسلح ساخته شده با سیمان نوع ۲ و پوزولان های میکروسیلیس ازنا، توف سبلان و پومیس عنصرود در محیط دریایی خورنده شدید در مدت ۶ ماه بررسی ش ده است . به منظور شبیه سازی محیط دریایی خورنده شدید از آب دریاچه ارومیه استفاده شده است . نمونه های آزمایشی با دو نسبت آب به سیمان متفاوت و سه نوع پوشش بتنی روی آرماتور تهیه و در معرض شرایط متفاوت محیطی (خارج از آب، مغروق، جزر و مد)قرار داده شده اند. آزمایش هایی نظیر مقاومت فشاری بتن ، میزان نفوذ یون کلرید ، مقاومت الکتریکی ، پتانسیل خوردگی و شدت خوردگی آرماتور درسنین مختلف بر روی نمونه ها انجام گرفته است.در این مقاله، نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی کلیه نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده و عملکرد نمونه های ساخته شده را از لحاظ دوام مورد بررسی قرار گرفته است.