سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضانژاد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
داود پارسا پژوه – استاد دانشگاه تهران
حبیب اله عرب تبار فیروزجایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

در این تحقیق دوام چوبهای ساج، بالائو، کرویینگ و چنگال که در ساخت لنج های چوبی و تاسیسات دریایی کاربرد دارند، در مقابل حفاران دریایی ( Marine borers ) در سواحل استان هرمزگان در حالتهای طبیعی و اشباع شده با کرئووزت بررسی شدند. نمونه های آزمونی از گونه های ساج، بالائو، کرویینگ و چنگال از بین چوبهای مورد مصرف در لنج سازی ها، به طور تصادفی انتخاب و پس از اندازه بری و آماده سازی ، با کرئوزوت اشباع شدند. نمونه های اشباع شده به همراه نمونه های شاهد این گونه ها در سواحل دریا( داخل آب ) نصب شدند. نمونه های آزمونی پس از ۴۶،۲۸،۲۱،۱۹،۹،۶، ماه استقرار در آب دریا با معیار IRG/WP1432( انجمن جهانی چوب حفاظت چوب) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی مدت استقرار از بین نمونه های شاهد فقط نمونه های چوب چنگال تخریب نشد و بقیه به درجه تخریب ۴(کاملا تخریب شده) رسیدند. غیر از نمونه های آزمونی اشباع شده بالائو که بعد از ۲۱ ماه تخریب شدند، بقیه نمونه های اشباع شده پس از ۴۶ ماه استقرار در دریا، به وسیله حفاران دریایی تخریب نشدند.