سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا گلریز ضیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر شاه نوشی – استادیاران گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا کهنسال –

چکیده:

این مطالعه به بررسی دورنمای صادرات بخش کشاورزی ایران با بکارگیری یک شاخص برای ۲۷ محصول کشاورزی صادراتی عمده ایران می پردازد. این محصولات بر اساس سهم درصدیشان در کل صادرات کشاورزی ایران در کل صادرات جهان انتخاب شده اند. به این صورت که محصولاتی که دارای سهم درصدی بزرگتر یا مساوی یک می باشند به عنوان محصولات عمده صادراتی در این مطالعه مورد ملاحظه قرار گرفته اند . شاخص ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه از ترکیب سه معیار :۱- شاخص اهمیت نسبی تجارت ۲- شاخص نرخ رشد تجارت و ۳ – شاخص رقابت جهانی محصولات مورد نظر بدست می آید. داده های مورد استفاده در ایت مطالعه داده های سری زمانی ثانویه می باشند که بر اساس ارزش و حجم صادرات این محصولات طی دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۲ بدست آمده اند.