سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن مصلی نژاد – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهو
مسعود قربانپور نجف آبادی – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،
رضا آویزه – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهو
محمد نیکوسیرجهرمی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهو

چکیده:

کروناویررس سگ (CCV) می تواند موجب اسهال در سگ ها با شدت گوناگون شود . انتقال بیماری بصورت دهانی – مدفوعی است . دوره کمون آن بین ۴ تا ۱ روز است و سگ های آلوده می توانند ویروس را به طور متناوب ماه ها پس از بهبودی دفع کنند . اهمیت کروناویروس به عنوان یک پاتوژن اولیه تا حدودی مورد تردید است . در بررسی ها عفونت تجربی با کروناویروس یک بیماری خفیف را ایجاد کرد و آنتی بادی بر علیه آن در بسیاری از سگهای سالم و اسهالی وجود داشت . بیماری بیشتر در مراکز نگهداری حیوانات و سگ های آزمایشگاهی دیده می شود . اکثر عفونتهای کروناویروسی تحت بالینی اند، هر چند که آنتریتهای شدید در تعداد بالای ویروس یا در صورت حضور عفونتهای همراه بویژه پاروویروس نیز می تواند رخ دهد . در چنین شرایطی واکسیناسیون می تواند کمک کننده باشد . این مطالعه جهت تعیین دوره دفع ویروس در سگ های مبتلا به اسهال کروناویروسی از بین سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز انجام شده بود . این مطالعه در طول سال های ۱۳۸۴ – ۸۶ و بر روی ۶۴ مورد سگ اسهالی صورت گرفت که در ۴ مورد عفونت کروناویروسی تایید گردید . روش ایمونوکروماتوگرافی که دارای ویژگی %۱۰۰ و حساسیت %۹۸/۸ بود جهت تشخیص قطعی بکار برده شد . میانگین دوره دفع ویروس در سگ های مبتلا ۳ روز بعد از عفونت بودند و همزمان با بهبودی حیوانات دفع ویروس نیز متوقف گردید . درمان های حمایتی و علامتی در تمام سگ های مبتلا انجام شد که با درمان به موقع و سریع، حیوانات نجات پیدا کردند . تابلوی خونی در سگ های مبتلا به کروناویروس در مواردی که عفونت به تنهایی بود طبیعی ( در ۲ مورد ) و در ۲ مورد دیگر که با عفونت پاروویروسی همراه بود به صورت لکوپنی، لنفوپنی و نوتروپنی بود . در این مطالعه اهمیت کروناویروس به عنوان یکی از علل ایجاد کننده اسهال عفونی در سگ ها مشخص می گردد .