سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ظاهری – دانشگاه تھران-دانشکده مھندسی شیمی
حسین ابوالقاسمی – دانشگاه تھران-گروه مھندسی شیمی
محمد قنادی مراغه –
پریسا ضاهری –

چکیده:

بررسی اندازه قطرات در دیسپرژن های مایع – مایع یکی از پارامتر های مهم در بهینه سازی دستگاه های استخراج می باشد. در این تحقیق آزمایشهای متعددی با سیستم تولوئن/آب در یک دستگاه میکسر ستلر تک مرحله ای شامل دو پره چهار تیغه ای در حضور و عدم حضور عامل فعال سطحی انجام شده است و برای بدست آوردن اندازه قطرات از روش عکسبرداری استفاده شده است. به طور کلی سی و هفت آزمایش دردور همزن، هلدآپ و نسبت دبی حجمی مختلف انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که در هلدآپ ثابت، با افزایش دور همزن اندازه قطرات کوچکتر می شود و در دور همزن ثابت، با افزایش هلدآپ اندازه قطرات بزرگتر و با افزایش نسبت دبی حجمی فاز پیوسته به فاز پراکنده، اندازه قطرات کوچکتر می شود.