سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا رفتار جریان واقعی سیال بر روی بدنه خودروها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . برای این مظنور معادلات ناویر – استوکس تراکم ناپذیر دو بعدی در حالت نادائمدر مختصات دکارتی نوشده شده و پس از متوسط گیری و بی بعد کردن آنها، دستگاه معادلات به دست آمده را به دستگاه عمومی (h-x) منتقل می کنیم. تا معادلات حاصل، قابل حل در مختصات منطبق بر بدنه باشند. از آنجا که سیال تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده ، چگالی در معادله پیوستگی ظاهرنشده و در نتیجه، ارتباط بین معادله پیوستگی و معادلات مومنتماز بین می رود.برای ایجاد ارتباط بین این معادلات از یک معادله حالت مصنوعی استفاده می شود که معادلات پیوستگی و مومنتم را از طریق فشار به هم مربوط میکند. از مدل جونز و لاندر با رینولدز پایین به عنوان مدل تلاطم استفادهشده است و دستگاه معادلات پنجگانه حاصل بهروش ضمنی حل می شود.
نتایج جالبی در رابط با حل جریان بر روی بدنه خودروها و محاسبه ضریب پسای بدنه به دست آمده که قابل توجه است بهینه سازی بدنه خودروها تا حد زیادی به کمک این برنامه امکان پذیر است.