سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین نخعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا ایلجوقی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژ A1SiCuاز جمله آلیاژ های رسوب سختی پذیر آلومینیوم هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. عملیات حرارتی رسوب سختی باعث بهبود خواص مکانیکی این آلیاژها می شود. در این تحقیق حاضر بررسی اثر عملیات انحلالی دو مرحله ای انجام گرفته است مرحله اول شامل حرارت دادن نمونه ها در درجه حرارت ۴۹۵ °c در زمان های مختلف و مرحله دوم در دمای ۵۱۵̊̊̊̊̊ c برای مدت زمان های مختلف و کوئنچ در آب می باشند. پیر سازی مصنوعی نمونه ها در دمای ۲۵۰ ̊c برای مدت زمانهای متفاوت انجام گرفته است.
آزمایش ضربه و سختی سنجی جهت تعیین خواص مکانیکی نمونه استفاده شد. از آزمایش متالوژی برای تعیین ساختار میکروسکوپی استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که دو مرحله ای شدن عملیات انحلالی باعث افزایش سختی نمونه ها و افزایش دمای مرحله دوم باعث ظرافت و پراکندگی بیشتر رسوب حین پیر سازی می گردد.