سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار ، دانشکده متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام الدین حسنی صالح – دانشجوی کارشناسی متالورژی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژهای AlSiCu از جمله آلیاژهای رسوبی سختی پذیر آلومینیوم هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. عملیات حرارتی رسوب سختی باعث بهبود خواص مکانیکی این آلیاژها می شود. در تحقیق حاضر بررسی اثر عملیات انحلالی دو مرحله ای انجام گرفته است . مرحله اول شامل حرارت دادن نمونه ها در درجه حرارت ۴۹۵ درجه سانتیگراد زمان های مختلف و مرحله دوم در دمای ۵۱۵ درجه سانتیگراد برای مدت زمان های مختلف و کوئنچ در آب می باشند. پیرسازی مصنوعی نمونه ها در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان های متفاوت انجام گرفته است. آزمایش ضربه و سختی سنجی جهت تعیین خواص مکانیکی نمنه استفده شده از آزمایش متالوگرافی برای تعیین ساختار میکروسکوپی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دو مرحله ای شدن عملیات انحلالی باعث افزایش سختی نمونه ها و افزایش دمای مرحله دوم باعث ظرافت و پراکندگی بیشتر ذرات رسوب حین پیرسازی می گردد.